Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Listopada 2015
Dołącz on-line do Karty Dużej Rodziny!
Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić?

To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejscach w całej Polsce.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Deklarację można złożyć tutaj:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

Ełczanie mogą korzystać także z Ełckiej Karty Rodziny 3+

Ełcka Karta Rodziny 3+ Została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Ełku 29 kwietnia 2013 r.

Celem wprowadzenia karty jest m.in. umacnianie i wsparcie funkcji rodziny wielodzietnej, poprawa warunków materialnych rodzin, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole. W przypadku dzieci studiujących, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Warunkiem otrzymania Karty jest też meldunek na terenie miasta Ełku na pobyt stały pod wspólnym adresem. Karta przyznawana jest bez względu na status materialny rodziny.

Zniżki czy też ulgi na korzystanie z oferty przysługują w jednostkach miejskich, m.in.: Ełckim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskich Przedszkolach, Ełckiej Kolejce Wąskotorowej. Do inicjatywy włączyli się też prywatni przedsiębiorcy z terenu naszego miasta. Lista partnerów znajduje się na stronie: http://3plus.miasto.elk.pl/

Funkcjonowanie Ełckiej Karty Rodziny 3 + w latach 2013 -2015

W 2013 r. wniosek o wydanie Ełckiej Karty Rodziny 3+ złożyło do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku 378 rodzin. Łącznie wydano 1929 kart. W tymże roku do inicjatywy przyłączyło się 36 prywatnych partnerów.

W 2014 r. w związku z działaniami organizacyjnymi wprowadzono nowy wzór kart, którego celem było obniżenie kosztów ich produkcji. Nowy wzór karty przewidziany jest na okres 4 lat. Okres ważności przedłużany jest corocznie poprzez doklejenie hologramu z herbem miasta Ełku. W 2014 r. wniosek o wydanie jak i o przedłużenie kart złożyło 499 rodzin. Łącznie wydano 2519 kart. Do inicjatywy przyłączyło się 17 nowych przedsiębiorców prywatnych.

Do listopada 2015 r. wnioski o wydanie kart złożyło 94 rodziny, a wniosek o przedłużenie złożyło 380 rodzin co stanowi 458 rodzin. Łącznie wydano 2350 kart. Do inicjatywy przyłączyło się 3 nowych partnerów.

Obecnie zniżek udziela 56 prywatnych przedsiębiorców. Łącznie w latach 2013-2015 wydano i przedłużono 6 795 kart.