Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 03 Czerwca 2015
Kolejne 100 miejsc w dodatkowym naborze dzieci do przedszkoliW wyniku rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 okazało się, że liczba dzieci chętnych do publicznych przedszkoli przekroczyła liczbę miejsc w przedszkolach.

Po przeanalizowaniu możliwości w zakresie utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem objęcia edukacją przedszkolną dzieci 5-letnich i 4-letnich – Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podjął decyzję o utworzeniu 4 dodatkowych oddziałów w strukturze organizacyjnej następujących przedszkoli:

• Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy" w Ełku – 1 oddział (25 miejsc)
Lokalizacja: w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Szafera);

• Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki" w Ełku – 3 oddziały (75 miejsc)
Lokalizacja: w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
w segmencie wydzielonym na potrzeby przedszkola.

Prezydent Ełku ogłosił dodatkowy nabór dzieci do 4 nowych oddziałów przedszkolnych. Tym samym dzieciom, będącym w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieciom 4-letnim, nabywającym uprawnienie do objęcia edukacją przedszkolną – Miasto Ełk zapewnia dodatkowe miejsca.

Do 12 czerwca trwa nabór wniosków w dwóch przedszkolach z nowymi oddziałami.

Dzieci w wieku 5 lat i 4 lat, które obecnie nie są zapisane do oddziałów przedszkolnych, w przedszkolach lub szkołach podstawowych mogą przystąpić do rekrutacji.

Przywiduje się, że w ramach II naboru po spełnieniu wymogów z części wolnych miejsc skorzystają dzieci 3-letnie.

Dzieci 5-letnie mają obowiązek jednorocznego przygotowania przedszkolnego, zaś dzieci 4 letnie z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 nabywają uprawnienie do objęcia ich edukacją przedszkolną.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w załączeniu. Więcej informacji można uzyskać w przedszkolach lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku tel. 732-62-68.