Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 12 Października 2016
Kolejne zadania zlecone ełckim organizacjom pozarządowym
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz 12 października podpisał kolejne 6 umów na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Łączna wartość przyznanych grantów to 8720 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

Tym razem w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:

Kultura fizyczna i sport

1.    Ludowy Uczniowski Klub Kolarski - „Kolarski wyścig przełajowy o Memoriał Emila Sawickiego pod patronatem Tomasza Andrukiewicza Prezydenta Miasta Ełku” - 3000 zł.

2.    Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA – „Ogólnopolski Turniej „BASKET CUP" w Minikoszykówce dziewcząt i chłopców Rocznik 2005 w Białymstoku"  - 1250 zł.

3.    Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK Ełk – „Współzawodnictwo sportowe - udział w 3 turniejach” - 2000 zł.

4.    Stowarzyszenie Masakra – „Mistrzostwa Polski Juniorów 18, 23 i Seniorów, Weteranów w Trójboju Siłowym Klasycznym” - 970 zł.

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.   Stowarzyszenie ZACHEUSZ – „Nagranie i promocja muzyki na cymbały wileńskie” - 1000 zł.

2.   Towarzystwo Miłośników Ełku – „Wycieczka krajoznawcza po okolicy powiatu ełckiego” - 500 zł.

Całkowita wartość przekazanych środków to 8720 zł

Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać z coraz bardziej popularnego mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 300 tys. zł.