Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 12 Stycznia 2017
Audyt instalacji oświetleniowej w miejskich placówkach oświatowych
Pod koniec roku 2016 r. zostały wykonane audyty oświetlenia wewnętrznego w 15 placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ełk. Na ten cel samorząd pozyskał prawie 74 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Łączny koszt prac to 105 000 zł.

Przedsiębiorstwo LEDEOS Sp. z o.o. z Katowic w terminie 14 listopada – 28 grudnia 2016 r. wykonało audyty instalacji oświetlenia wewnętrznego w 15 miejskich placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach). Prace polegały na:

·         wykonaniu inwentaryzacji istniejącego oświetlenia wewnętrznego,

·         kalkulacji oszczędności energii elektrycznej w skali roku, jakie przyniesie wymiana oświetlenia typu jarzeniowego i żarowego na oświetlenie typu LED,

·         wykonaniu projektów obliczeń fotometrycznych,

·         opracowaniu kosztorysów i przedmiarów wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego na podstawie projektów obliczeń fotometrycznych.

Przeprowadzone audyty istniejących instalacji oświetleniowych pozwalają określić jak obecne instalacje oświetleniowe spełniają swoją funkcję oraz jakie generują koszty.

W związku z koniecznością dostosowania oświetlenia w pomieszczeniach edukacyjnych placówek do obowiązujących norm zaproponowano rozwiązania nieszkodliwe, ekologiczne i zdecydowanie efektywniejsze ekonomicznie. Biorąc również pod uwagę wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące dostosowania oświetlenia do dyrektyw unijnych regulujących kwestie wymiany oświetlenia

na energooszczędne w perspektywie najbliższych lat i obniżających emisję CO2, proponowane rozwiązania oparto na rozwiązaniach LED spełniających obowiązujące normy.

Miejskie szkoły i przedszkola w których wykonano audyt:

1. Przedszkole Samorządowe "Perełka", ul. Armii Krajowej 4,

2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”, ul. Słowackiego 18,

3. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”, ul. Kajki 8a,

4. Przedszkole Samorządowe "Światełko", ul. Toruńska 8a,

5. Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki”, ul. Kilińskiego 48,

6. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka”, ul. Dobrzańskiego 3,

7. Gimnazjum nr 1, ul. Małeckich 1,

8. Gimnazjum nr 2, ul. Koszykowa 1,

9. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Małeckich 1,

10. Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum Nr 4, ul. Grodzieńska 1,

11. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Władysława Szafera 2,

12. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Św. M.M. Kolbego 11 i ul. Popiełuszki 6,

13. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Kilińskiego 48,

14. Szkoła Podstawowa nr 9 i Gimnazjum nr 3, ul. Piwnika Ponurego 1,

15. Zespół Szkół Sportowych, ul. Suwalska 15.

Podstawowe dane liczbowe charakteryzujące zakres opracowania:

·         Ilość jednostek oświatowych poddanych audytowi: 15   

·         Ilość budynków/segmentów: 32 

·         Ilość punktów/opraw świetlnych: ok. 8550 szt.

Wykonawcą była firma LEDEOS Sp. z o.o. z Katowic.

Łączny koszt wykonania audytu to 105 165 zł. Na ten cel miasto pozyskało 73 615,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wkład własny  miasta Ełk to 31 549,50 zł.