Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 19 Kwietnia 2017
Kolejne zadania zlecone ełckim NGO w 2017 roku
Prezydent Miasta Ełku 18 kwietnia podpisał 3 kolejne umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień. Łączna wartość przyznanych grantów to 53 tys. zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

18 kwietnia 2017 r. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz spotkał się z przedstawicielami ełckich organizacji pozarządowych w celu podpisania umów na realizację zadań samorządu w roku 2017.

W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:

Ochrona i promocja zdrowia:

· Ełckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Problemami Psychicznymi
oraz Zagrożonych Marginalizacją "OSTOJA".

· Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "IMPULS"

Profilaktyka uzależnień:

· Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "IMPULS"

Łączna wartość przyznanych grantów to 53 tys. zł.

Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać z coraz bardziej popularnego mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 300 tys. zł.