Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 06 Czerwca 2017
Młodzi laureaci olimpiad nagrodzeni
Prezydent Ełku 5 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali w Ełckim Centrum Kultury wręczył nagrody laureatom olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017. W gronie laureatów znalazło się 27 uczniów z miejskich podstawówek i gimnazjów.

W poniedziałek 5 czerwca w ECK odbyła się uroczystość poświęcona laureatom olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017. W spotkaniu wzięli udział laureaci olimpiad z ełckich szkół podstawowych i gimnazjów, wraz z rodzicami i opiekunami, a także nauczyciele prowadzący i dyrektorzy szkół. W gronie laureatów znalazło się 27 uczniów (14 – ze szkół podstawowych i 13 – z gimnazjów)

Laureaci wzięli udział łącznie w 17 przedmiotowych konkursach olimpijskich (5 przedmiotów – szkoły podstawowe i 12 przedmiotów – gimnazja). W tym:

·         3 uczniów zostało – 3 krotnymi laureatami,

·         4 uczniów zostało – 2 krotnymi laureatami,

·         20 uczniów zostało – pojedynczymi laureatami.

27 uczniów zdobyło łącznie 37 tytułów laureata (21 tytułów - uczniowie szkół podstawowych, 16 tytułów - uczniowie gimnazjów)

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz Zastępca Prezydenta Artur Urbański gratulowali uczniom, ale także rodzicom oraz nauczycielom i dyrektorom szkół.

Laureaci olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017:

·         SP nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 1 laureat,

·         SP nr 4 im. Prof. Władysława Szafera w Ełku – 3 laureatów: 1 x 3 – krotny i 2 pojedynczych,

·         SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 6 laureatów: 2 x 2 - krotnych i 4 pojedynczych,

·         SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 2 laureatów: 1 x 2 krotny i pojedynczy,

·         SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 2 laureatów: 1 x 3 – krotny i pojedynczy,

·         Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „ Inki" w Ełku – 1 laureat,

·         Gimnazjum nr 2 w Ełku – 8 laureatów: 1 x 3 – krotny, 7 pojedynczych,

·         Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku – 1 laureat,

·         Gimnazjum nr 4 w Ełku – 3 laureatów: 1 x 2 - krotny, 2 pojedynczych.