Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 07 Czerwca 2017
Konferencja w PNT „„Zatrudnianie cudzoziemców w teorii i praktyce”
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku 8 czerwca zaprasza pracodawców na konferencję „Zatrudnianie cudzoziemców w teorii i praktyce. Legalizacja i kontrola zatrudnienia cudzoziemców z perspektywy praktyków”. Rozpoczęcie wydarzenia o godz. 9:00 w PNT, ul. Podmiejska 5. Udział jest bezpłatny.

8 czerwca 2017 r. w godz. 9:00-14:00 odbędzie się konferencja „Zatrudnianie cudzoziemców w teorii i praktyce. Legalizacja i kontrola zatrudnienia cudzoziemców z perspektywy praktyków”.

Wydarzenie skierowane jest do pracodawców, którzy zatrudniają lub zastanawiają się nad zatrudnieniem cudzoziemców. Przedstawione zagadnienia mają na celu przybliżyć tematykę legalnego zatrudniania cudzoziemców oraz przedstawić najczęściej popełniane błędy przez pracodawców.

Poruszane będą m.in. następujące tematy:

·         sytuacja na lokalnym rynku pracy,

·         pracownicy ze wschodu jako wsparcie polskich firm,

·         wystąpienia ekspertów z zakresu: prawa pracy, przepisów dotyczących procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców,

·         zmiany jakie czekają pracodawców w związku z przygotowywanymi zmianami przepisów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

·         kontrola legalności zatrudnienia,

·         wystąpienia przedstawicieli z Ukrainy, którzy zajmują się rekrutacjami pracowników z Ukrainy oraz świadczą usługi eksportowe w ramach delegowania pracowników z Ukrainy do polskich firm

·         problemy z jakimi mogą się spotkać podczas zatrudniania cudzoziemców,

·         zasady zatrudniania cudzoziemców w ramach przepisów prawa,

Wydarzenie objął patronatem Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Wystąpienia ekspertów:

Godz. 9:00 - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

„Czynności PUP w zakresie rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, składanie krajowej oferty pracy w celu uzyskaniu informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy”

Godz. 9:45 - Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

„Zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zakres: Procedura wydawania zezwoleń na pracę, wymagane dokumenty. Grupy cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców”

Godz. 10:40 - Państwowa Inspekcja Pracy

„Zakres kontroli, najczęściej popełnianie błędy przez pracodawców”

Godz. 12:00 - Placówka Straży Granicznej w Gołdapi

„Kontrola legalności pobytu, kategorie wiz pozytywnych i negatywnych, obowiązki pracodawcy, odpowiedzialność za naruszenie przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców”

Godz. 12:45 - Agencja Pracy Tymczasowej Mazury JOB

„Zagadnienia dotyczące codziennej pracy z cudzoziemcami. Plusy i minusy zatrudniania cudzoziemców oraz krążące mity. Podejście cudzoziemców do pracy w Polsce. Najczęstsze problemy”

Godz. 13:10 - Agencja pracy Work Solution Sp. z o. o. Lwów

„Sytuacja pracownika na Ukrainie, procedura uzyskania wizy, droga pracownika przyjeżdżającego do Polski, zagrożenia czekające na pracownika”

Więcej na: www.technopark.elk.pl