Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 07 Czerwca 2017
Nowy dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku
Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz powierzył Pani Dorocie Teresie Karpińskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku na okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Od 1 czerwca 2017 r. Pani Dorota Teresa Karpińska została powołana przez Prezydenta Miasta Ełku na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku na okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r. Wcześniej, w placówce oświatowej przy ul. Suwalskiej 15, przez prawie 13 lat pełniła obowiązki wicedyrektora. Dotychczasowa dyrektor Pani Ewa Litman odeszła na emeryturę.

Kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

Pani Dorota Teresa Karpińska swoją działalność zawodową w Zespole Szkół Sportowych w Ełku (wcześniej Szkoła Podstawowa nr 6, Zespół Szkół Samorządowych) rozpoczęła w maju 1991 roku, przez blisko 26 lat pracując jako pedagog szkolny. Następnie od września 2004 objęła stanowisko wicedyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych Zespołu Szkół Sportowych.

Pracowała także jako wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Ełku w okresie 1 marca 2000 r. – 31 sierpnia 2001 r., a także jako kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ełku w roku szkolnym 2001/2002.

W latach 1996 – (maj) 2017 brała udział w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach podnoszących kwalifikacje. Ponadto brała czynny udział w pozyskiwaniu środków oraz wdrażaniu projektów z UE m.in. „Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz w kreowaniu wizerunku szkoły”.