Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 03 Października 2017
Kolejne projekty z dofinansowaniem w ramach ZIT bis Ełk
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzje o przyznaniu unijnego dofinansowania dla 3 projektów, które będą realizowane na terenie Miasta Ełku. Wsparcie otrzymają Powiat Ełcki, Stowarzyszenie Adelfi oraz Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów. Koordynacją wdrażania ZIT zajmuje się Urząd Miasta Ełku. Łączna kwota dofinansowania to 4 mln zł.

Kolejne trzy przedsięwzięcia będą współfinansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – specjalnej puli środków z programu regionalnego, przeznaczonej dla Miasta Ełk i Gminy Ełk. Projekty będą realizowane na terenie Miasta Ełku. Natomiast Koordynacją wdrażania ZIT zajmuje się Urząd Miasta Ełku.

Dwa projekty są inwestycjami rewitalizacyjnymi w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis RPO Woj. Warm-Maz. na lata 2014-2020:

1. Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

(wnioskodawca: Powiat Ełcki)

·         wartość projektu: 1 061 352,77 zł

·         dofinansowanie z UE: 902 149,85 zł

2. Rewitalizacja obiektów Kościoła Baptystycznego w Ełku wraz z otoczeniem

(wnioskodawca - Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku)

·         wartość projektu: 2 577 181,88 zł

·         dofinansowanie z UE: 2 190 604,60 zł

3. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS”

(wnioskodawca - Stowarzyszenie Adelfi)

·       zakłada podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata z terenu Miasta Ełk i Gminy Ełk

·       wartość projektu - nieco ponad 1 mln zł,

·       dofinansowanie z UE - ok. 950 tys. zł.