Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 10 Stycznia 2018
Ełcki MOPS wkrótce uruchomi usługi teleopiekuńcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie naszego miasta uruchamia innowacyjne narzędzie wsparcia ełckich seniorów, będą to usługi „TELEOPIEKUŃCZE”, które pozytywnie wpłyną na poprawę jakości życia.

Miasto Ełk przystąpiło do realizacji pilotażowego programu wdrażania usług  opiekuńczych w formie teleopieki. W roku 2018 wsparciem zostanie objętych 20 mieszkańców Ełku.

Odbiorcami usług teleopiekuńczych będą mieszkańcy Ełku powyżej 60 roku życia, zarówno kobiety jak i mężczyźni, w szczególności osoby samotne i chore. Jednym z warunków przystąpienia do programu jest posiadanie niezastrzeżonego i niezablokowanego nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

Usługi teleopiekuńcze będą kierowane do osób, których zdrowie lub życie może być realnie zagrożone, a nie są one w stanie wezwać pomocy w sposób tradycyjny.

Celem programu jest zapewnienie całodobowego dyżuru Centrum Operacyjno-Alarmowego i jego gotowości do wykonania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału od osoby objętej usługami teleopiekuńczymi za pośrednictwem „czerwonego przycisku alarmowego”.

Centrum Operacyjno-Alarmowe o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie powiadomi jedną z osób do kontaktu, wskazaną w karcie informacyjnej, a w razie konieczności wzywa karetkę pogotowia ratunkowego i (lub) Policję i (lub) Straż Pożarną pod adres odbiorcy usług teleopiekuńczych.

Przedsięwzięcie w 2018 roku będzie realizowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 18, 87 732 67 21 lub 87 732 65 40.