Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 10 Stycznia 2018
Przedłużenie „Ełckiej Karty Rodziny 3+” na rok 2018
Zapraszamy posiadaczy „Ełckiej Karty Rodzina 3+" do przedłużenia jej okresu ważności od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Kartę można przedłużyć bezpłatnie w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr 15.

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Warunkiem otrzymania Karty jest aby wszystkie dzieci i rodzice mieszkali lub byli zameldowani na terenie Miasta Ełku na pobyt stały bądź czasowy pod wspólnym adresem.

Karta przyznawana jest bez względu na status materialny rodziny. Okres ważności przedłużany jest corocznie poprzez doklejenie hologramu z herbem miasta Ełku.

"Ełcka Karta Rodziny 3+" uprawnia do:

·         50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury,

·         50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku,

·         50% zniżki/ulgi na korzystanie z Ełckiej Kolei Wąskotorowej prowadzonej przez Muzeum Historyczne w Ełku,

·         25% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI.342.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk,

·         zniżki na korzystanie z oferty przedsiębiorców, partnerów akcji, katalog przedsiębiorców dostępny na stronie http://3plus.miasto.elk.pl/

W 2017 r. (do 29 grudnia) wnioski o wydanie kart złożyło 91 rodzin (tj. 452 osoby), a wniosek o przedłużenie karty złożyło 377 rodzin (tj. 1955 osób). Łącznie wydano 2407 kart.

Do inicjatywy przyłączyło się 4 nowych partnerów. Obecnie zniżek udziela 66 partnerów.

Kartę można przedłużyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr 15.


ZMIANY W REGULAMINIE ZASAD WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z "EŁCKIEJ KARTY RODZINY 3+"

W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę o wprowadzeniu zmian do Regulaminu zasad wydawania i korzystania z "Ełckiej Karty Rodziny 3+".

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami o przyznanie "Ełckiej Karty Rodziny 3+" będą mogły starać się nie tylko osoby zameldowane na terenie Miasta Ełku ale także osoby zamieszkałe, które nie posiadają stałego bądź czasowego meldunku na terenie Ełku.

Szczególne zmiany nastąpiły w kwestii załączników składanych do wniosków
o wydanie/przedłużenie Ełckiej Karty Rodziny 3+.

Zmianie uległ także wzór "Ełckiej Karty Rodziny 3+" oraz wzór wniosku o wydanie/ przedłużenie "Ełckiej Karty Rodziny 3+".

Wnioski należy składać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2, 19 – 300 Ełk.

Więcej informacji na stronie:

http://3plus.miasto.elk.pl/index.php/component/k2/item/92-dokumenty-do-zlozenia-wniosku