Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 17 Stycznia 2018
Złóż wniosek o Nagrodę Białej Lilii za osiągnięcia w roku 2017
Rozpoczął się nabór wniosków w XII edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2017.

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:

1.   Mecenas Sportu,

2.   Sportowiec Roku,

3.   Nagroda Artystyczna,

4.   Mecenas Kultury,

5.   Ambasador Ełku,

6.   Przedsiębiorca Roku,

7.   Postawa Godna Naśladowania,

8.   Nagroda Specjalna.

Nagroda przyznawana na wniosek:

·    Prezydenta Miasta Ełku,

·    Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych,

·    innych organów administracji rządowej i samorządowej,

·    organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych,

·    mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,

·    grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku.

Dodatkowe informacje dostępne Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 374 (II piętro), tel. (87) 73 26 192, e-mail: l.remizow@um.elk.pl, a także na stronie:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/113/Nagrody__22BIALEJ_LILII_22_za_wybitny_wklad_w_rozwoj_i_promocje_miasta_Elku/