Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 17 Stycznia 2018
Trwa nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce
W Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku do 20 stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce – na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., który obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok szkolny. Samorząd miasta na ten cel przeznaczył 60 tys. zł.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie ełckich szkół podstawowych (od kl. V), gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

·         są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego

·         osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania)

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

·         dyrektor szkoły, rada rodziców

·         rodzice, opiekunowie prawni ucznia

·         fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369) do 20 stycznia 2018 r.

Formularze wniosków oraz regulamin przyznawania stypendiów dostępny jest:

·         w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369)

·         w Biuletynie Informacji Publicznej

W 2018 r. w budżecie miasta na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce zaplanowano 60 tys. zł na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień.