Aktualności

Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 06 Czerwca 2018
Historyczna czcionka na stulecie niepodległości
Odnaleziona po latach czcionka Brygada z 1928 roku została zdygitalizowana i bezpłatnie udostępniona wszystkim Polakom. Z historycznego fontu, można korzystać zwłaszcza w pismach i materiałach związanych z stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Czcionkę można pobrać m.in. ze strony Biura Programu „Niepodległa”. 

W 2016 roku w Muzeum Książki Artystycznej, wśród zbiorów matryc z Odlewni Czcionek w Warszawie, odnaleziono matryce drukarskie z nieznanym krojem czcionek. Matryce zostały oznakowane, przeprowadzono analizy porównawcze z innymi krojami pisma, poddano analizie dokumenty archiwalne. 

Ustalono, że czcionka Brygada pochodzi z okresu II Rzeczypospolitej. Powstała najprawdopodobniej około 1928 roku, na 10-lecie niepodległości Polski. Jej stworzenie miało wymiar patriotyczny, bowiem po scaleniu ziem polskich z trzech zaborów, gdzie posługiwano się dotąd cyrylicą, gotykiem i innymi pismami, potrzebne były polskie czcionki ze znakami diakrytycznymi.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Brygada zyskała drugie życie i, dzięki współpracy Muzeum Książki Artystycznej i Biura Programu „Niepodległa”, udało się ją zdygitalizować.  Oprócz podstawowych znaków zawierały one znaki polskie, podstawowe europejskie znaki diakrytyczne, znaki interpunkcyjne i zestaw cyfr. W wersji cyfrowej zestaw ten poszerzono. Krój przygotowany został w 6 odmianach – regular, semibold i bold – a do każdej dopracowano kursywę.

Czcionkę można pobrać ze stron: