Aktualności

Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 04 Marca 2020
PRZYPOMNIENIE - Złóż wniosek o Nagrodę Białej Lilii za osiągnięcia w roku 2019
Trwa nabór wniosków w XIV edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2019. Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku. Termin składania wniosków do 31 marca 2020 r.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:

·         Mecenas Sportu,

·         Sportowiec Roku,

·         Nagroda Artystyczna,

·         Mecenas Kultury,

·         Ambasador Ełku,

·         Przedsiębiorca Roku,

·         Postawa Godna Naśladowania,

·         Nagroda Specjalna.

Nagroda przyznawana jest na wniosek:

·         Prezydenta Miasta Ełku,

·         Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych,

·         innych organów administracji rządowej i samorządowej,

·         organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych,

·         mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,

·         grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku.

Dodatkowe informacje dostępne w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 380 (III poziom), tel. (87) 73 26 192, e-mail: l.remizow@um.elk.pl, a także na stronie:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/113/Nagrody__22BIALEJ_LILII_22_za_wybitny_wklad_w_rozwo...