Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Października 2015
„Książki naszych marzeń" - dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych


Poprzez realizację programu szkoły będą stwarzały optymalne warunki organizacyjne umożliwiające efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, m.in. poprzez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych.

Szkoły podstawowe, które otrzymają dofinansowanie:

 1. SP 2 w Ełku - 2 170 zł
 2. SP 3 w Ełku - 2 170 zł
 3. SP 4 w Ełku - 2 170 zł
 4. SP 5 w Ełku - 2 170 zł
 5. SP Sportowa 6 w Ełku - 2 170 zł
 6. SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - 2 170 zł
 7. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku - 1 250 zł.
Program „Książki naszych marzeń" ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów.

Cele szczegółowe programu:
 • doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata,
 • wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów
 • urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
 • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.