Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Listopada 2015
Kampania „Biała Wstążka" 2015


Organizatorem Kampanii „Biała Wstążka" na ternie miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku.

Celem kampanii jest rozpowszechnianie w mieście Ełk idei „Białej Wstążki" Stop przemocy wobec Kobiet.

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestii przemocy i powstrzymania się od wszelkich form stosowania przemocy, w szczególności wobec kobiet.

W tym okresie zachęcamy wszystkich mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Jej noszenie jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy.

Kampania „Biała Wstążka" to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tyś. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

W przedsięwzięcie włączyło się wiele instytucji m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, Komenda Powiatowa Policji w Ełku, Straż Miejska, Ełckie Centrum Kultury, ełckie szkoły i przedszkola, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Artystyczna, Centrum Edukacji Ekologicznej

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w kampanię, razem możemy więcej
Mówimy STOP PRZEMOCY bądźmy bardziej wrażliwi na krzywdzonych, pomagajmy tym, którzy potrzebują naszego wsparcia

Więcej informacji na:

plakat_ok