Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Listopada 2015
Maciejewski spotkał się z prezydentem Miasta Ełku Tomaszem Andrukiewiczem


W komisji tej opiniowane są i inicjowane projekty ustaw, które dotyczą codziennych spraw: dochodów samorządów, funkcjonowania szkół, finansowania dróg lokalnych, usprawnienia działań urzędów, pomocy społecznej, rozwoju gospodarczego miast i wielu innych.

Już jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z jego zapisami samorządy miałyby większy udział w podatku dochodowych od osób fizycznych (PIT). W chwili obecnej wynosi on ponad 39 proc. w przypadku gmin.

Jest to projekt złożony przez obywateli ponad 3 lata temu. Prezydent Ełku przedstawił swoją opinię w tym zakresie, tym bardziej, że mieszkańcy Ełku też podpisali się pod tym projektem.

Omawiano także kwestie zapowiedzi reform w edukacji.

Poseł Andrzej Maciejewski weźmie dzisiaj udział w sesji Rady Miasta Ełku.