Aktualności - Edukacja

Ełk ponownie Samorządowym Liderem Edukacji
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Października 2015
W V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji" miasto Ełk znalazało się w gronie 51 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski, które otrzymało certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji". Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji" odbyła się 12 października 2015 roku w auli Uniwersytetu...
Więcej
„Książki naszych marzeń" - dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Października 2015
Poprzez realizację programu szkoły będą stwarzały optymalne warunki organizacyjne umożliwiające efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, m.in. poprzez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych. Szkoły podstawowe, które otrzymają dofinansowanie: SP 2 w Ełku - 2 170 zł SP 3 w Ełku...
Więcej
Dofinansowanie w ramach programu „BEZPIECZNA +”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Października 2015
Program „Bezpieczna +" jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie...
Więcej
II edycja Wystawy Dizajnu Odpowiedzialnego „Nowe życie – drugi wymiar"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 06 Października 2015
Wystawa i warsztaty to inicjatywa Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, przygotowana w porozumieniu z partnerami, Parkiem Naukowo – Technologicznym w Ełku, Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologiczny oraz Elbląskim Parkiem Technologicznym. Ideą wystawy jest promocja zrównoważonego i odpowiedzialnego społecznie dizajnu, którego głównymi założeniami są dbałość o środowisko...
Więcej
963 pierwszoklasistów złoży ślubowanie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 05 Października 2015
Pierwsze ślubowania i pasowania na pierwszaków odbyły się 2 października w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej na osiedlu Jeziorna. Uczestniczyło w nim 146 najmłodszych uczniów ze wszystkich siedmiu I klas. To ważny i wyjątkowy dzień dla naszych pierwszoklasistów, ich wychowawców i rodziców. Uczniowie składając uroczystą przysięgę na sztandar szkoły zobowiązali się dbać o dobre...
Więcej
„Szkoła w działaniu”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Września 2015
Gimnazjum nr 2 to szkoła z aspiracjami, otwarta na nowe pomysły i przedsięwzięcia, które podnoszą jakość pracy placówki. Jedną z aktualnie realizowanych inicjatyw jest udział w unijnym projekcie Erasmus + pn. „Szkoła w działaniu". Jego uczestnikami są nauczyciele, a docelowym odbiorcą uczeń. Szkolenia będą trwały do końca 2015 r., natomiast projekt kończy się 31 maja 2016 r. Tytuł projektu...
Więcej
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Września 2015
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, piszących swoje prace na temat Ełku, w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej czy rozwoju przedsiębiorczości. To już VIII edycji Konkursu. Pula nagród wynosi 15 394 zł. Prace należy składać do 15...
Więcej