Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 08 Czerwca 2017
Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wręczył 43 stypendia najlepszym uczniom miejskich szkół podstawowych i gimnazjów, za wyniki w nauce i aktywność społeczną. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 7 czerwca w ełckim ratuszu. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 46 tys. zł.

7 czerwca w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym uczniom miejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Stypendia wręczali Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz Zastępca Prezydenta Ełku Artur Urbański.

Stypendia przyznawane są w celu wsparcia finansowego uczniów miejskich szkół podstawowych (kl. V i VI), gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, którzy wykazują się znaczącą działalnością społecznie użyteczną i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wpłynęło ok. 100 wniosków.

Przyznane stypendia:

Szkoły Podstawowe – 19 stypendiów

 • SP nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku - 2
 • SP nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku - 4
 • SP nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku - 5
 • SP nr 5 im M. Konopnickiej w Ełku - 2
 • SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych w Ełku - 2
 • SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - 2
 • SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku - 2

Gimnazja - 24 stypendia

 • Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Ełku - 2
 • Gimnazjum nr 2 w Ełku - 3
 • Gimnazjum nr 3 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Ełku - 7
 • Gimnazjum nr 4 w Ełku - 9
 • Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych w Ełku - 3

Stypendia mają wartość 150 zł (szkoła podstawowa) oraz 200 zł (gimnazjum) miesięcznie i będą wypłacane bezpośrednio w szkołach.

Stypendium może otrzymać uczeń który:

 • jest aktywny i zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego,
 • osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny - nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

 • dyrektor szkoły, rada rodziców,
 • rodzice, opiekunowie prawni ucznia,
 • fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

 Wnioski przyjmowane są w Wydziale Edukacji (pokój nr 369, III piętro), tel.: 87 732-62-69:

 • do 15 września na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym,
 • do 20 stycznia na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca następnego roku.

Regulamin przyznawania stypendiów dostępny jest:

 • w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku
 • na stronie: www.elk.pl