Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 22 Marca 2019
Złóż wniosek o Nagrodę Białej Lilii za osiągnięcia w roku 2018
Do końca marca trwa nabór wniosków w XIII edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2018. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku.

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:

1.    Mecenas Sportu

2.    Sportowiec Roku

3.    Nagroda Artystyczna

4.    Mecenas Kultury

5.    Ambasador Ełku

6.    Przedsiębiorca Roku

7.    Postawa Godna Naśladowania

8.    Nagroda Specjalna

Nagroda przyznawana na wniosek:

·        Prezydenta Miasta Ełku

·        Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych

·        innych organów administracji rządowej i samorządowej

·        organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych

·        mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich

·        grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku

Wnioski można składać do końca marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku.

Dodatkowe informacje dostępne Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 374 (II piętro), tel. (87) 73 26 192, e-mail: l.remizow@um.elk.pl, a także na stronie:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/113/Nagrody__22BIALEJ_LILII_22_za_wybitny_wklad_w_rozwoj_i_promocje_miasta_Elku/