Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 30 Sierpnia 2019
Program "Dobry Start" – nadal można składać wnioski
Program „Dobry Start” jest inwestycją w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli ten, który złożył w sądzie wniosek o przysposobienie dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek?

·         online za pomocą  portalu EMPATIA, PUE, ZUS oraz przez bankowość elektroniczną

·         drogą tradycyjną (papierową) w Wydziale Świadczeń Urzędu Miasta Ełku na ul. Piłsudskiego 6 lub listownie pocztą

Wnioski na świadczenie przyjmowane będą do 30 listopada.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w:

·         szkole podstawowej,

·         szkole gimnazjalnej,

·         szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

·         młodzieżowym ośrodku socjoterapii,

·         specjalnym ośrodku szkolno- -wychowawczym,

·         specjalnym ośrodku wychowawczym,

·         ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

·         od 1 sierpnia 2019 r. nastąpiła zmiana przepisów, zgodnie z którymi świadczenie „Dobry start” będą mogli otrzymać również uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 26 sierpnia 2019 r. wpłynęło 4676 wniosków o przyznanie świadczenia dobry start, w tym:

·         3417 wniosków -  rozpatrzonych i wypłaconych (na 4724 dzieci) na kwotę ponad 1 mln 400 tys. zł

·         1058 wniosków – rozpatrzonych i oczekujących na wypłatę ( na 1536 dzieci) na kwotę ponad 460 tys. zł. Wypłata tych świadczeń planowana jest na dzień 30 sierpnia 2019r.

·         108 wniosków w trakcie realizacji – uzupełniana jest obecnie dokumentacja, niezbędna do wydania decyzji

·         93 wnioskom - odmówiono prawa do świadczenia