Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Listopada 2015
Nie daj się oszukać - zastrzeż utracone dokumenty
Każdego dnia realizuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.

Wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie może nie wystarczyć.

Dlatego utracone dokumenty należy jak najszybciej zastrzec w Systemie Dokumenty Zastrzeżone (www.DokumentyZastrzezone.pl). Kradzież dokumentów należy zgłosić dodatkowo na Policji oraz zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument.

Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Gdzie i jakie dokumentów należy zastrzegać?

Należy zastrzegać wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, książeczka żeglarska, dowód rejestracyjny, karta pobytu, a także: dowody rejestracyjne, karty płatnicze.

Dokumenty można zastrzec w każdej placówce swojego Banku. Jeżeli jednak ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku. Lista banków dostępna jest na
www.DokumentyZastrzezone.pl

zastrzegam